Terug naaar Tijdmachine

1914

Bedevaart naar Gerardus Majella in Hulten

Vanaf de opening van de kerk in Hulten in 1914 werden er elk jaar bedevaarten naar Gerardus Majella gehouden. De feestdag van deze patroon voor hopeloze zaken is 16 oktober. De bedevaartprocessies kwamen zowel uit Tilburg als uit Oosterhout en werden tot in de zestiger jaren georganiseerd. Pastoor Dictus, van 1970 tot 1996 pastoor van Hulten, heeft nog geprobeerd de verering van Gerardus Majella nieuw leven in te blazen door speciale vieringen voor de ‘vereerders en vereersters’ te houden. Met na afloop van de vieringen de relikwieverering en de verkoop van de bekende Gerardus kalender uit Wittem. Dit is maar korte tijd gelukt.