Terug naaar Tijdmachine

1949

Kapel vliegbasis opgericht

Op de vliegbasis werkten veel protestantse militairen. Zij konden aanvankelijk terecht in de hervormde kerk in Dongen of de gereformeerde kerk in Breda. Eind jaren veertig van de vorige eeuw kwam het initiatief om een eigen protestantse kerk op te richten. Het voormalige Duitse mortuarium  werd verbouwd tot basiskapel en in 1949 in gebruik genomen. Inwoners uit Rijen, Dongen en Breda bezochten de kerkdiensten ook. In 1979 werd de kapel nog verbouwd en vergroot.
In de ontmoetingsruimte naast de kapel (Combi) werden onder andere kindernevendiensten gehouden.
Als gevolg van de ontkerkelijking liep het bezoekersaantal terug. Daarom werd in juni 2009 de laatste officiële dienst gehouden. De basiskapel wordt tegenwoordig nog gebruikt als ontmoetingsruimte tijdens thuisfrontdagen.