Terug naaar Tijdmachine

2013

Gerardus Majellakerk in Hulten gesloten

Op 23 juni 2013 werd de kerk van Hulten gesloten, honderd jaar na de start van de bouw van de eerste kerk in Hulten. Na een bestemmingsplanwijziging heeft de kerk nu een werk- en woonbestemming en heeft een plaatselijke kunstenaar er zijn woning en atelier.