Terug naaar Tijdmachine

1881

Klooster Rijen gesticht door Dongense zusters Franciscanessen

De zusters Franciscanessen uit Dongen stichtten in 1881 een klooster in Rijen. Onder leiding van Zuster Mechtilde begonnen drie zusters met een bewaarschool (voorloper van de kleuterschool) en een meisjesschool. Het klooster stond in de Kerkstraat (nu Hoofdstraat) en deed dienst tot 1925. Daarna werd er in de Tuinstraat een nieuw klooster gebouwd.