Terug naaar Tijdmachine

1879

Broederschap H. Anna in Molenschot opgericht

Pastoor van den Eijnden kreeg in 1879 van de bisschop toestemming om een broederschap van de H. Anna op te richten. Deze broederschap moest er voor zorgen dat uit de geldelijke opbrengsten van de St. Anna-verering een nieuw te bouwen parochiekerk gefinancierd kon worden.
Vanaf 1880 werd Molenschot steeds meer bekend als bedevaartplaats. In 1884 telde de broederschap 4.000 leden. Dat leverde zoveel geld op dat de parochie  in 1887 met de bouw van de kerk kon beginnen.