Terug naaar Tijdmachine

1760

Schuurkerk in Rijen gebouwd

Na de Tachtigjarige oorlog werd het in Nederland voor de katholieken verboden om gebruik te maken van hun kerken. Er woonden praktisch geen protestanten in Rijen, maar desalniettemin werden zij de gebruikers van de Maria Magdalenakerk in Rijen.
De katholieken van Rijen gingen in eerste instantie naar een schuurkerk op Klein-Oosterhout, later (1760) werd er een schuurkerk gebouwd op de hoek van de Heistraat-Hoofdstraat (toen nog de Kerkstraat).
Vanaf 1815 konden de katholieken van Rijen weer gebruik maken van de Maria Magdalenakerk.