Terug naaar Tijdmachine

1925

Nieuw klooster in Rijen gebouwd

De zusters Franciscanessen uit Dongen stichtten in 1881 een klooster in Rijen. Onder leiding van Zuster Mechtilde begonnen drie zusters met een bewaarschool (voorloper van de kleuterschool) en een meisjesschool. Het klooster stond in de Kerkstraat (nu Hoofdstraat) en deed dienst tot 1925. Daarna werd er in de Tuinstraat een nieuw klooster gebouwd. Hier was ook een kliniek aan verbonden. In de oorlog moesten de zusters tijdelijk het klooster uit, omdat de Duitsers het klooster vorderden.
In 1963 verlieten de zusters het klooster en in 1968 nam de laatste religieuze onderwijzeres  in het lager onderwijs afscheid van Rijen. In 1979 verdween ook de laatste actieve zuster bij het kleuteronderwijs.
De nieuw opgerichte MULO, later MAVO, had het klooster daarna een aantal jaren in gebruik en vervolgens het jeugdwerk, tot de bouw van De Boemerang klaar was.
Het klooster in de Tuinstraat werd in 1983 gesloopt.