Terug naaar Tijdmachine

1962

RK Kleuterschool De Ark lost ruimteproblemen op

Ruimteproblemen in het Rijense kleuteronderwijs leidden in 1962 tot de oprichting van RK Kleuterschool De Ark aan de Ruijsdaelstraat. Al in 1956 was Kleuterschool De Engelbewaarder eigenlijk te klein. Plannen voor een nieuwe school waren er wel, maar de uitvoering wilde niet vlotten. Eerst ontbrak een urgentieverklaring van de inspectie en daarna kwam het schoolbestuur maar niet af met de definitieve bouwplannen. In september 1962 kon burgemeester Van Mierlo dan toch De Ark officieel openen; pastoor/deken Van Eekelen zegende het gebouw in. De totale kosten voor deze opening mochten van het schoolbestuur maar honderd gulden bedragen. Het bestuur notuleerde: ‘Zullen proberen pastoor Van Boxel te bewegen de H.Mis kosteloos op te dragen’.
De school begon met hoofdzuster Dorothea met vier volle klassen. In de eerste jaren groeide het leerlingenaantal alleen maar. Daarna liep het langzaam terug. Daarom ging De Ark al in augustus 1984 op in de Sint Jozefschool aan de Tuinstraat. Hiermee liepen de scholen vooruit op de wet op het basisonderwijs van 1985. Het gebouw aan de Ruysdaelstraat ging terug naar de gemeente en werd later afgebroken voor de bouw van wooncomplex De Ark.