Terug naaar Tijdmachine

1965

Burgemeester van Mierloschool geopend

Rijen-West breidde in de jaren zestig zodanig uit dat alleen de opening van de Bernadetteschool in die wijk niet voldoende was. Daarom werd in 1965 nog een nieuwe school aan de Mgr. Nolensstraat geopend: de Burgemeester van Mierloschool (BVM). En ook dat was niet voldoende. In 1971 werd een berging in de BVM-school tot klaslokaal verbouwd. En in 1975 verhuisde de school naar een nieuw gebouw met acht lokalen én meteen al een extra noodlokaal aan de Catsstraat 2. Een jaar later kwamen er nog twee noodlokalen bij. In 1978 en 1979 een twaalfde en dertiende. Daarna kwam de ommekeer. In 1984 waren er nog tien klassen.
In 1985 ging de school samen met kleuterschool De Wiek verder als Katholieke basisschool Burgemeester van Mierlo (BVM). De kleuters verhuisden pas in 1989 daadwerkelijk naar de BVM, na een verbouwing.
In de jaren negentig was er weer even een opleving qua leerlingenaantal, door de fusie met de Bernadetteschool en de sluiting van dat gebouw. Daarna werd het leerlingenaantal minder.
De school is sinds 2015 een officieel erkende Daltonschool. De school verwacht anno 2016 na een aantal jaren van krimp weer te stijgen in leerlingenaantal.
Hoofden/Directeuren:
1965-1979        N. Kouwenberg
1979-2003        W.Metsaars
2003-2008        H. Hendriks
2008-2016        Arjan in ‘t Ven
2016-2019        Jeroen Sterk
2019-heden       Cor Diepstraten