Terug naaar Tijdmachine

1967

Gilze en Rijen beleeft ‘de beruchte decembernacht’

Al sinds de jaren dertig  werd er gebakkeleid over de bijdrage die de gemeente jaarlijks per leerling moest betalen. Gedeputeerde Staten moesten nogal eens uitspraak doen als gemeente en schoolbesturen/schoolinspectie het niet eens werden. Voor 1967 wilden de schoolbesturen echt een drastische verhoging. Samen met het Katholiek Bureau voor Onderwijs en Opvoeding in Den Haag kwamen ze uit op een vergoeding van 118 gulden, terwijl er maar 80 gulden begroot was. In wat de kranten later ‘de beruchte decembernacht’ noemden, bepaalde de raad dat het 100 gulden moest zijn.
Voor de bijdrage van 1971 voerden de ouders zelfs actie en kreeg burgemeester Krol 1260 handtekeningen (90% van de ouders) aangeboden. Na een urenlange discussie koos de raad voor 150 gulden in plaats van de gevraagde 160.
Om dergelijke problemen voortaan te voorkomen kwam er daarna een commissie die adviseerde over de hoogte van de leerlingenvergoedingen. En dat maakte een einde aan het jaarlijks gekrakeel.