Terug naaar Tijdmachine

1970

RK Kleuterschool De Drempel in gebruik genomen

De voorgeschiedenis van RK Kleuterschool De Drempel aan de Statenlaan in Rijen was een lange. Al in 1965 voldeed het gebouw van De Engelbewaarder aan de Hoofdstraat niet meer. Het schoolbestuur diende een aanvraag in voor twee drieklassige kleuterscholen (de andere was De Wiek). De urgentieverklaring van het Rijk bleef lang uit. En bovendien wilde het schoolbestuur ‘gewone’ nieuwbouw en niet de minder kostbare semi-permanente Jarinobouw, die het gemeentebestuur op het oog had.  In 1968 kwam dan toch de goedkeuring van de gemeenteraad voor een stenen gebouw. In november 1970 konden kleuters en team met hoofdleidster E. Theeuwes de nieuwe moderne school in gebruik nemen. Burgemeester Krol en Pastoor van Boxel deden respectievelijk de officiële opening en de inzegening.
In 1971 had de school ruim honderd leerlingen. Tien jaar later waren dat er nog maar zo’n veertig. In 1984 gingen de overgebleven kleuters dan ook over naar de Bernadetteschool. Waarmee het schoolbestuur vooruit liep op de wet op het basisonderwijs van 1985 en de integratie kleuter- en lageronderwijs. De school aan de Statenlaan werd verkocht en verbouwd tot bedrijfspand.