Terug naaar Tijdmachine

1971

RK Kleuterschool De Wiek open

Samen met De Drempel aan de Statenlaan, moest RK Kleuterschool De Wiek aan de Schimmelpenninckstraat, de ‘oude’ kleuterschool De Engelbewaarder vervangen. In september 1971 werd De Wiek in gebruik genomen (De Drempel een jaar eerder).
De voorgeschiedenis was lang. In 1965 al had de gemeenteraad zijn medewerking toegezegd, maar pas in 1969 kwam de urgentieverklaring. In 1970 stelde de raad een krediet beschikbaar. Omdat Gedeputeerde Staten de bouw te duur vonden, moest dat krediet vervolgens nog verlaagd worden. In november 1971 ging de nieuwe school onder leiding van hoofdleidster M. Kuijl open. De 65 leerlingen hadden de beschikking over drie werklokalen en één speellokaal. Drie jaar later werd met 109 leerlingen de speelzaal ook nog als klaslokaal ingericht.
Met de invoering van het basisonderwijs in 1985 ging De Wiek samen met de Burgemeester van Mierloschool als basisschool verder. De kleuters verhuisden in 1989 pas echt naar de Catsstraat, na aanpassing van het gebouw. In de school aan de Schimmelpenninckstraat kwam in 1995 de Volwasseneneducatie.