Terug naaar Tijdmachine

1974

De Rijense schoolstrijd en vrijheid van schoolkeuze

Met de uitbreiding van het aantal scholen in Rijen in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw, werd ook de verdeling van de leerlingen over die scholen een punt. Sommige scholen raakten overbevolkt omdat het schoolbestuur de parochiegrenzen hanteerde. In 1965 trok het schoolbestuur een noord-zuidgrens door het dorp. Maar omdat Rijen-West bleef uitbreiden, moest ook dat weer bijgesteld worden. Gevolg was dat er in 1971 gezinnen in Rijen-West waren, waarvan de kinderen toch naar Rijen-Oost moesten. De kwestie escaleerde in 1974: de ‘Rijense schoolstrijd’. Boze ouders, artikelen in de krant, protesten van het oudercomité, een gesprek met burgemeester P. Ballings. Het haalde allemaal niets uit. Het schoolbestuur hield vast aan zijn standpunt. De Bernadetteschool moest de eerste schooldag kinderen weigeren; op de achtergrond was politie aanwezig. Na de oprichting van een actiegroep, spandoeken en vierhonderd handtekeningen, kwam er eind oktober een eind aan het conflict. De betreffende kinderen mochten naar de Bernadetteschool. In 1975 zorgde een herindeling ervoor dat kinderen voortaan naar de dichtstbijzijnde school konden. Per 1 augustus 1989 kwam er vrijheid van schoolkeuze.