Terug naaar Tijdmachine

1940

Gebouwen gevorderd

De Duitsers vorderden in oktober 1940 diverse gebouwen in de gemeente voor de legering van hun troepen en de opslag van materialen. Tot die gebouwen behoorden ook scholen, zoals de jongensschool in Gilze. Gedeelten van fabriekspanden en andere gebouwen werden noodgedwongen als leslokaal voor de jongens ingericht. Zo werden er in Gilze bijvoorbeeld klassen ondergebracht in de bewaarschool voor meisjes, de zolder van een leegstaande looierij aan het Steenakkerplein, het oude gemeentehuis aan de Nieuwstraat, het patronaatsgebouw en de zolder van de sacristie. De schoolleiding moest soms creatief omgaan met het ruimtegebrek. Toen de Duitsers in september 1943 de jongensschool in Gilze voor de zoveelste keer vorderden, werden de leerlingen ondergebracht op de meisjesschool. De ene week kwamen de jongens ’s morgens naar school en de meisjes ’s middags, de week daarop juist omgekeerd. In Rijen vonden vergelijkbare taferelen plaats.