Terug naaar Tijdmachine

1942

Straatnamen veranderd

In september 1941 verboden de Duitsers het gebruik van namen van levende leden van het koningshuis voor straten, scholen, zieken- en bejaardenhuizen. De namen moesten verwijderd worden en nieuwe namen moesten neutraal klinken. Na goedkeuring van de Provincie werden bij besluit van 24 februari 1942 een aantal straatnamen in de gemeente gewijzigd. De Wilhelminastraat heette voortaan Kastanjestraat, de Prins Bernhardstraat werd de Marktstraat en de Julianastraat, de Boschstraat. Maar in de volksmond bleven de oude namen gewoon in gebruik. Na de bevrijding kregen deze straten hun oude naam weer terug.