Terug naaar Tijdmachine

1945

Gilze en Rijen en de V-wapens

Om de aanvoer van troepen en nieuw materiaal voor de geallieerden via de haven van Antwerpen te ontregelen, vuurden de Duitsers vanuit de omgeving van Nijmegen een grote hoeveelheid V-1's af. Op 26 februari 1945 stortte een dergelijke V-1 neer op twee huizen in de Lange Wagenstraat in Gilze. Er vielen zes doden en een aantal zwaargewonden in beide huizen. Door de klap stortte ook de voorgevel van de zuivelfabriek tegenover de twee huizen in. Dat kostte nog eens twee kinderen het leven. Ook in de omgeving van Rijen en Molenschot kwamen diverse V-1’s neer die plaatselijk grote materiële schade aanrichtten.
Op het vliegveld vonden in deze periode soms meer dan 300 starts per dag plaats, om deze V-1 wapens te bestrijden.