Terug naaar Tijdmachine

1584

Gilze geplunderd

Staatse troepen uit Bergen op Zoom, Vilvoorde, Herentals en Wouw pleegden op 23 mei 1584, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, een grote aanslag op Gilze. De soldaten staken iedereen dood die ze te pakken konden krijgen. Dertien inwoners vonden de dood, er waren heel veel zwaargewonden. Ook lieten ze een spoor van vernielingen achter.  Ze staken de kerk en zeven huizen en boerderijen in brand. nadat ze die leeg geplunderd hadden. Andere boerderijen liepen grote brandschade op. Enige tijd later kwamen ruiters uit Antwerpen en Bergen op Zoom om te roven wat er nog over was.
De plunderingen en brandstichtingen maakten het de bevolking onmogelijk om aan de verplichte leveranties  aan  de Spaanse  troepen in Breda  te voldoen.  De Drossaard van Breda legde hen deze leveranties op. Het dorpsbestuur vroeg aan de Hertog van Parma ontheffing van deze leveringen.