Terug naaar Tijdmachine

1568

Tachtigjarige Oorlog had gevolgen voor de bevolking

Zowel de Staatse als de Spaanse troepen verlangden tijdens de Tachtigjarige Oorlog veel van de bevolking. Militaire transporten begeleiden bijvoorbeeld, materieel leveren voor verdedigingswerken, haver, hooi en stro voor de paarden. Maar ook voeding, zoals geslacht vee, voor de militairen.
Ook waren er veel inkwartieringen bij de inwoners, al dan niet onder dwang, en vorderden de manschappen kost en drank.
Soms moesten de inwoners dubbele belasting betalen, omdat zowel Spaanse als Staatse troepen dat eisten. De dorpskas moest al deze lasten weer aan de inwoners vergoeden.