Terug naaar Tijdmachine

1645

Pastoor Wouter Conincx

Wouter Conincx was pastoor in Gilze van 1645 tot 1675.
Vóór die tijd was hij onderpastoor of kapelaan in Ginneken.
In de periode dat hij in Gilze werkte kwam er een einde aan de Tachtigjarige Oorlog en werd de Vrede van Munster gesloten. Dit had tot gevolg dat hij in 1648 de kerk in handen zag komen van de protestanten. Pastoor Conincx moest in de jaren daarna vaak onderduiken of vluchten.
Na een pastoraat van dertig jaar in Gilze ging hij op 6 juni 1675 met emeritaat en verhuisde hij naar een bejaardenhuis voor priesters in Antwerpen. Hij overleed in 1677.
In de wijk Strijpakkers in Gilze is een straat naar hem genoemd.