Terug naaar Tijdmachine

1952

Pastoor Wilhelmus Antonius van de Riet

Wilhelmus Antonius van de Riet werd geboren op 17 september 1899 als zoon van een landbouwer uit Roosendaal.
Na zijn priesterwijding in 1923 was hij vijftien jaar professor in de exegese aan het Groot-seminarie in Hoeven. Daarna was hij pastoor in Dongen, rector van het St. Elisabeth gasthuis in Etten en vervolgens van 1952 tot 1963 pastoor in Molenschot.
Hij overleed onverwacht in Huize St. Petrus in Rijen op 15 oktober 1965.
In Molenschot is een straat naar hem genoemd.