Terug naaar Tijdmachine

1955

Aalmoezenier Th.H.M. Fritschy

Th.H.M. Fritschy kreeg op 8 september 1955 een aanstelling als aalmoezenier in Rijen. Hij was in 1910 geboren in Nieuwer-Amstel (het huidige Amstelveen) en in 1936 tot priester gewijd als Missionaris van de Heilige Familie.
In 1946 vertrok hij naar Indonesië en hij bleef daar tot 1949.
Daarna was hij actief op vliegbasis Eindhoven, waar hij in 1952 het Militair Tehuis de Tjiktak bouwde.
Ook in Rijen ontpopte hij zich na zijn aanstelling tot een baanbreker en stimulator op velerlei gebied; hij drukte een stempel op Rijen-Zuid, de militaire wijk. Zo richtte hij de Militaire Jeugd Federatie op, later herdoopt in buurtvereniging Rijen-Zuid. Hij ‘dwong’ een kleuterschool af door de kleuters van de militairen naar school te laten gaan in de zaal van café Den Bresser. Hij was ook de bouwheer van het Katholiek Militair Tehuis (KMT). En hij was onder andere initiatiefnemer van ‘Klein Bethlehem’, een kerststal met inwoners van Rijen als figurant en met levende dieren. In 1965 vertrok hij uit Rijen. In 1976 vierde ‘de Aal’ zoals hij ook wel genoemd werd, zijn veertigjarig priesterfeest nog in het KMT in Rijen.
Aalmoezenier Fritschy overleed op 5 augustus 1978 en werd op het kerkhof van de Missionarissen van de Heilige Familie in Goirle begraven.