Terug naaar Tijdmachine

2014

Opening Stiltecentrum Gerarduskapel in Hulten

In 2013 werd de Gerardus Majellakerk in Hulten gesloten; er waren inmiddels te weinig parochianen en het onderhoud van het gebouw was niet meer op te brengen. Het pand werd verkocht aan een plaatselijk kunstenaar die er zijn woning en atelier in heeft gevestigd.
Van de voormalige Gerarduskapel is een Stiltecentrum gemaakt, dat ook weer Gerarduskapel wordt genoemd. Er is een nieuwe ingang gemaakt en de ruimte is helemaal afgesloten van het oorspronkelijke kerkgebouw. In de kapel staat een beeld van Gerardus en een Maria-altaar. Doordat enkele vrijwilligers en de school samenwerken, kan de kapel elke dag open zijn.
Op 17 oktober 2014 is de kapel geopend en ingewijd.