Terug naaar Tijdmachine

1336

Brand in Gilze

In 1336 werd Gilze getroffen door een grote brand. Wat de oorzaak ervan was, is niet te achterhalen. Wel laat het archief zien dat de inwoners van Gilze om die reden dat jaar vrijstelling van belasting kregen.