Terug naaar Tijdmachine

1404

Rijen voor het eerst genoemd

De naam Rijen komt voor de eerste keer voor in een akte uit 1404, waarvan de zusters Norbertinessen het origineel bewaren in het archief van het klooster Sint Catharinadal in Oosterhout.
De schrijfwijze van de plaats Rijen wisselt nog al eens in de loop van de geschiedenis: De Reijen, Ten R(e)ijen, Reijen en in de meeste gevallen en nu zeker Rijen.
In 1895 schreef het gemeentebestuur aan Gedeputeerde Staten dat de hier gevolgde schrijfwijze Gilze en Rijen was en niet, zoals wel werd verondersteld, Gilze en Reijen.
De betekenis van de naam Rijen heeft met de geografische ligging van het dorp te maken. Het water liep vanuit hoger gelegen delen uit in een groot aantal beekjes via de Grote Lei in De Donge. Deze waterlopen werden rijten, reien of rijen genoemd. En die aanduidingen zijn overgegaan op de nederzetting. In het Rijens Broek, ten oosten van Rijen, zijn nog enkele van deze stroompjes, leien, te vinden. Rijen valt samen met zeventien andere dorpen onder de Baronie van Breda.