Terug naaar Tijdmachine

1655

Heilige Geesthuisje als secretarie ingericht

Oorspronkelijk vonden de vergaderingen van schout, schepenen en gezworenen vermoedelijk in een herberg in Gilze plaats. En kleinere bijeenkomsten wellicht in het huis van een van de bestuurders. Ook de administratieve bescheiden (akten, omslagboeken en dergelijke) werden waarschijnlijk in de respectievelijke woonhuizen gemaakt en bewaard. Toen de St. Petrus Bandenkerk in 1648 naar de protestanten ging, kregen schout en schepenen het Heilige Geesthuisje van de Armenzorg, tegen de noordzijde van de St. Petrus Bandenkerk, ter beschikking. Ze lieten het huisje in 1655 verbouwen en richtten het in als secretarie en charterkamer.