Terug naaar Tijdmachine

1631

Secretaris Jacques van Asten

Jacques van Asten, secretaris van Gilze en Rijen van 1631 tot 1649, was een zoon van de schout van Alphen, Baarle en Chaam. In 1638 werd Van Asten ook benoemd tot stokhouder/veilingmeester in Alphen. In 1638 en 1639 was hij in Rijen bovendien koster (hij kreeg het zogenaamde kosterkoren). In 1647 toen de hervormingen steeds sterker op kwamen zetten, kwamen er klachten over hem. Schout Cloostermans en vier van de schepenen rapporteerden:

-        dat hij ook secretaris was van den Ouden Hof, de schepenbank van Thorn;
-        dat hij niet van de gereformeerde godsdienst was;
-        dat hij het volk opstookte;
-        dat hij weigerde bij rechtsdagen te verschijnen.

Enkele gezworenen kregen hierdoor ruzie met schout Cloostermans. Het jaar daarop weigerde hij tot tweemaal toe de sleutels van de school af te geven aan de nieuwe, protestantse schoolmeester. In 1649 werd hij ontslagen ('af te stellen van sijn ampt').