Terug naaar Tijdmachine

1545

Secretaris Jan Denijs Adriaens

In het cijnsboek, dat in 1545 begon, werd Jan Denijs Adriaens genoemd als ‘secretaris tot Gilze’. Hij moest het hele dorpsbestuur (dus schout, schepenen en gezworenen) bijstaan waar dat nodig was. Hij was vooral belast met het schrijfwerk. Hij moest dus wel een ‘geletterd’ man zijn.
In 1583 werd Mr. Denijs van der Biestraet als secretaris vermeld.