Terug naaar Tijdmachine

1559

Vroege schoolmeesters in Rijen

Eeuwen geleden nam de koster ook het onderwijs voor de dorpskinderen op zich. Veel kosters waren ontwikkelde mensen. En les geven leverde niet veel op, dus van alleen schoolmeester zijn kon iemand niet leven. Terwijl het voor de koster een mooie bijverdienste was.
Zo iemand was Jan Tempelerszone, die in 1559 een huis met schuur, hof en erf  ‘ten Rijen omtrent de kercke’ kocht. En ook Michael Peterszoon was koster en zangmeester. 
Meester Cornelis Bogaarts was vanaf 1627 actief. Vanwege allerlei verwikkelingen in de Tachtigjarige oorlog moest hij zijn werk enkele jaren aan meester Henrick Smitten uitbesteden en sloeg hij zelf samen met de pastoor op de vlucht.
Zijn opvolger was (1638-1639) Henrick Janssen en daarna nam meester Baarlmans het stokje over.
In 1648 kreeg de protestantse schoolmeester Thomas Karreman in Gilze een aanstelling en die ging ook de school in Rijen bedienen.