Terug naaar Tijdmachine

1627

Cornelis Bogaarts - een Rijense schoolmeester in roerige tijden

Toen Cornelis Petrus Bogaarts in 1627 met Anna Joannis de Beer trouwde, was hij al schoolmeester in Rijen. In datzelfde jaar noemde ook de deken deze koster en zangmeester in zijn visitatieverslag. Een man die driemaal daags de klok luidde, het uurwerk stelde en in de winter zo’n tachtig kinderen op zijn school ontving. Hij verdiende zo’n 30 gulden per jaar als koster en schoolmeester.
Bogaarts was meester in roerige tijden. In de Tachtigjarige Oorlog was niet altijd duidelijk wie de dienst uitmaakte en predikanten probeerden het onderwijs naar zich toe te trekken. Waarschijnlijk om veiligheidsredenen besteedde hij van 1632 tot 1634 zijn werk uit aan meester Henrick Smitten. En ook rond 1636 was Bogaarts afwezig, omdat hij samen met de pastoor op de vlucht geslagen was. Waarschijnlijk is meester Bogaarts eind 1637/begin 1638 overleden.