Terug naaar Tijdmachine

1648

Van katholieke naar protestantse schoolmeesters

De Vrede van Munster in 1648 had invloed op het onderwijs. De predikanten stelden protestantse leerkrachten aan en de katholieke schoolmeesters moesten vertrekken. Meester Baarlmans uit Rijen ging naar een veiliger oord, Ravels in België. Waarschijnlijk bleef meester Peijnenborch wel schoolwerk doen in Gilze, maar dan in een verborgen lokaaltje.
De protestantse schoolmeester Thomas Karreman kreeg in 1648 een officiële aanstelling, zowel in Gilze als in Rijen. Maar het werd hem niet gemakkelijk gemaakt. Hij kreeg zijn loon niet uitbetaald en na vier maanden woonde hij nog in de kerk in Gilze, omdat hij de sleutels van de school niet kreeg. De onderdrossaard moest met zijn soldaten de deur van de school openbreken. De reputatie van Karremans bleek twijfelachtig. In 1655 kreeg hij een verklaring van slecht gedrag, omdat hij zou drinken, schelden, ‘een gans ergerlijck ende scandaleus leven’ zou leiden. Daartegenover stond een verklaring van andere ingezetenen dat hij een vroom, oprecht en eerlijk man was, die de kinderen goed onderwijs gaf.