Terug naaar Tijdmachine

1828

Meester Schrauwen en ‘Beschrijving van het dorp Gilze’

Meester Schrauwen had als onderwijsman een goede naam in de omgeving. Hij had zes kostleerlingen in huis, zoons van gegoede burgers uit omliggende plaatsen, die hij een gedegen opleiding gaf.
Schrauwen schreef over deze jongens in zijn ‘Beschrijving van het dorp Gilze, ten nutte der inwonende jeugd bearbeid’. In dit boekje voerde hij een inwonende leerling op, die in een briefwisseling met een vriend het dorp uit die tijd beschreef. Zijn negentien brieven geven ons een goed beeld van Gilze in de eerste decennia van de negentiende eeuw op het gebied van bevolking, kerk, school, straten, wijken, beroepen, produkten van het land, kleding, dialect, zeden en gewoonten, aard der bevolking, armwezen, brandweerreglement enz.