Terug naaar Tijdmachine

1860

De honderd-leerlingenkwestie in Rijen - deel I (zie ook 1870)

In 1860 telde de school in Rijen meer dan honderd leerlingen. Het gemeentebestuur moest nu naast meester Doorakkers een hulponderwijzer aanstellen. De gemeente vroeg een bijdrage in de kosten aan de gemeente Oosterhout, omdat kinderen van het buurtschap Steenoven (dat onder Oosterhout viel) ook naar de school kwamen. De beide gemeenten werden het niet eens en raadsleden suggereerden zelfs kinderen van Steenoven de toegang tot de school te ontzeggen. Maar Gedeputeerde Staten stelde op verzoek van de schoolopziener een commissie in en die wist de problemen op te lossen. Omdat er zich geen sollicitanten meldden, kwam een kwekeling van meester Schrauwen uit Gilze naar Rijen. Een kwekeling was een oudere leerling die de schoolmeester hielp. Hij verdiende er bijna niets mee, maar leerde wel gratis het vak.