Terug naaar Tijdmachine

1875

Twee bovenmeesters Van den Wildenberg in 45 jaar

Na 58 jaar meester Schrauwen ging in 1875 voor het onderwijs in Gilze het tijdperk Van den Wildenberg in. Vader en zoon vervulden bij elkaar 45 jaar de functie van bovenmeester aan de openbare school.
Vader Jan kwam in 1875 en bleef 29 jaar. Hij kreeg een gedeelte van het raadhuis als woning. Met hem kwam ook het onderwijs in de Franse taal de school binnen. Ook in de regionale onderwijswereld was hij een autoriteit. Met nevenfuncties als voorzitter van het onderwijzersgezelschap in het arrondissement Tilburg, leraar aan de rijks- en bijzondere normaallessen in Tilburg, landbouwleraar, examinator bij onderwijzersexamens, vormer en leidsman van honderden onderwijzers. Hij overleed in 1904.
Hij werd opgevolgd door ‘Jan van de Mister’, zijn zoon. Het gemeentebestuur kocht voor hem een huis met tuin bij de kerk. Hij bleef hoofdonderwijzer tot 1920. Toen werden openbaar en bijzonder onderwijs gelijkgesteld en werd ook de jongensschool een katholieke school. Jan van den Wildenberg kwam op wachtgeld. Hij werd ondernemer en ging in de dorpspolitiek. In 1923 werd hij wethouder.