Terug naaar Tijdmachine

1889

Zusters richten bijzondere meisjesschool Rijen op

Het kerkbestuur van Rijen deed in 1889 een beroep op de zusters uit Dongen om een bijzondere school voor meisjes op te richten. Er was een regeling van kracht geworden voor de subsidiëring van het bijzonder onderwijs. De vierklassige RK Sint Jozefschool  werd op 15 april van dat jaar, naast de pastorie aan de Kerkstraat (nu Hoofdstraat) geopend. De gemeente kreeg het verzoek de kosten van ‘schoolgeld en schoolbehoeften der kinderen van min- en onvermogenden’ op zich te nemen.
In de loop van de tijd groeide het aantal leerlingen gestaag. Niet alleen door de toename van de bevolking, ook hadden ouders voorkeur voor katholiek onderwijs. De meeste meisjes van de openbare school stapten over naar de Sint-Jozefschool. In 1911 werden er twee lokalen aan de bestaande school bijgebouwd. Maar ook dat was niet voldoende. In 1920 kwam er een nieuwe zesklassige meisjeschool aan de Tuinstraat, een plek die aansloot bij het terrein van het klooster.
Hoofden van de school:
1889-1906        Zuster Johanna van Dinter
1906-1917        Zuster Joanna Haagh
1917-1932        Zuster Elisia