Terug naaar Tijdmachine

1900

Leerplichtwet en Commissie tot wering van schoolverzuim

In 1900 werd de leerplichtwet ingevoerd en die hield in dat een kind voortaan vanaf zes jaar leerplichtig was. Aan de leerplicht was voldaan als het kind acht jaar onderwijs had gehad of 15 jaar was. De gemeente stelde in de drie kerkdorpen met school (Gilze, Rijen en Molenschot) een speciale commissie in die voor de uitvoering van de wet moest zorgen: de Commissie tot wering van schoolverzuim. Voor Gilze zaten hier bovenmeester J.M. van den Wildenberg, J.B. Brouwers en A. De Vet in. In Rijen waren dat hoofdonderwijzer C. Meyers, leerlooier B. Willemen en de landbouwers A. Haagh, W. De Hoon en A. Gillis.
Hulten had nog geen commissie. Daar kwam in 1914 pas een school.