Terug naaar Tijdmachine

1680

Schutskooien voor het vee geplaatst

Op de Heuvel in Gilze kwam in 1680 een schutskooi te staan. Die was bedoeld om er ’s avonds het loslopend vee in samen te drijven. Dat hoorde zo in de dorpen, alles moest binnen staan of op de erven. Ook in Rijen stond een schutskooi; die werd in 1729 vervangen door een nieuwe.