Terug naaar Tijdmachine

1597

Landsvergaderingen

Gilze en Rijen was lid van de ‘Landsvergadering’, het overlegorgaan voor de bestuurders van de dorpen in de Baronie. Prins Maurits had dit overleg in 1597 ingesteld. Hij deed dat toen vooral om leveringen voor het leger sneller te laten verlopen.
In het reglement van 1680 kwamen regels voor dit regelmatig overleg tussen schouten en schepenen van de dorpen met de drossaard. Heel opmerkelijk en zeker mede te danken aan de activiteiten van de Landsvergadering, was de oprichting van een tuchthuis (spinhuis) in Breda in 1707. Dit tuchthuis was bedoeld voor Stad en Land van Breda. De stad Breda en de gezamenlijke dorpen (ook Gilze en Rijen) droegen de exploitatielasten. In 1810 werd de Landsvergadering opgeheven.