Terug naaar Tijdmachine

1723

Verboden te roken op straat

In de tijd dat nog veel woningen daken van stro hadden, waren de inwoners heel bang voor brand. 
En gezien de grote branden die er regelmatig uitbraken, was dat ook terecht. Geen wonder dat van hogerhand regels kwamen. In juni 1723 kwam er een verbod om met een rokende tabakspijp over straat te gaan of buiten de huizen te lopen. Dus ook niet op de werft of elders. Er stond een boete op van drie gulden.