Terug naaar Tijdmachine

1813

De val van Napoleon

In 1813 werden de Franse legers voorgoed verslagen. De Franse bezetter verdween. De erfprins, de latere Koning Willem I, werd gevraagd naar ons land te komen. Nu het Franse juk was afgeschud, ontstond het Koninkrijk der Nederlanden.
Op aandringen van de Engelsen werden allerlei voorlopige maatregelen getroffen om het plaatselijk bestuur in stand te houden en er werd een nieuwe grondwet voorbereid.
In 1815 volgde de vereniging met België. De vroegere positie van de Heer van Breda werd niet meer hersteld. De vereniging met België duurde niet zo lang. De jaren 1830-1839 kenmerkten zich door de Belgische opstand en de uiteindelijke afscheiding van België.