Terug naaar Tijdmachine

1827

Landelijk wegennet ontworpen

Een van de Rijkswegen die in 1827 werden gepland, liep van Middelburg over Goes, Tholen, Bergen op Zoom, Breda, Tilburg en ’s-Hertogenbosch naar Nijmegen en doorsneed dus ook onze gemeente. Door allerlei moeilijkheden, vooral van financiële aard, was deze weg pas in 1838 helemaal klaar. Het gedeelte tussen Breda en Tilburg was in 1827 al af. Alle grote rijkswegen werden in die tijd met keien bestraat.