Terug naaar Tijdmachine

1839

Provinciale wegen aangelegd

Van grote betekenis voor het wegennet in Noord-Brabant was in 1839 het besluit van Provinciale Staten om provinciale wegen aan te leggen. In de volgende vijfentwintig jaar werd dit werk energiek aangepakt. Het resultaat was een provinciaal wegennet met een lengte van ruim zevenhonderd kilometer.
En goed voorbeeld doet goed volgen: veel gemeenten gingen aan de slag.
In 1846/1847 werd de weg van Oosterhout langs de Vijf Eiken naar de Rijksweg veranderd  in een klinkerweg.