Terug naaar Tijdmachine

1854

Grindweg naar Gilze aanbesteed

Net als Rijen werd het dorp Gilze halverwege de negentiende eeuw uit zijn isolement verlost en volgens de eisen van die tijd voor het verkeer ontsloten. Op 9 augustus 1854 vond in de herberg van Franciscus Langenberg op de Haansberg de aanbesteding plaats van de zogenaamde Rijense Baan, de eerste grindweg naar Gilze: vanaf het Hoekske in Rijen over de huidige vliegbasis naar Nerhoven in Gilze. Het werk werd voor 16.000 gulden gegund; het moest op 1 augustus 1855 klaar zijn. Met een feestmaal vierden Gilzes vroede vaderen de vooruitgang van de beschaving. Er werden niet minder dan vijfenvijftig flessen wijn opengetrokken.