Terug naaar Tijdmachine

1919

Volkshuishoudschool Sancta Maria in Gilze opgericht

Om meisjes op huishoudelijk gebied te vormen werd in 1919 in Gilze de Volkshuishoudschool Sancta Maria opgericht. Initiatiefnemer was kapelaan Goetstouers; in het bestuur de dames A. Verster-Broeders, M. De Vet-Van den Broek, C. Van den Wildenberg-De Groot, M. Ermen-Rombouts en het bestuur van het meisjespatronaat. De leerlingen van minstens dertien jaar moesten kunnen rekenen, lezen en schrijven en voldoende kennis hebben van de Nederlandse taal. De school begon met twintig meisjes in twee lokalen aan de Raadhuisstraat met Zuster Stanislas als directrice, nog geen jaar later zuster Gerdina. De meisjes kregen voor 75 cent per maand, van maandag tot vrijdag, van 17.00 tot 19.00 uur les in naaien met de hand en met de machine, knippen, verstellen en patronen maken. Andere vakken waren wasbehandeling, strijken, voedings- en hygiëneleer. Ook kregen ze taal en rekenen voor de dagelijkse praktijk. Deze school voor de ‘volkshuisvrouw’ bestond vijf jaar in deze vorm. In 1924 werd het een dagschool, waar ook korte avondcursussen, lezingen en voorlichtingscursussen werden gegeven.