Terug naaar Tijdmachine

1920

Voorlopig einde openbaar onderwijs in Gilze

Gilze kende sinds 1870 al de bijzondere meisjesschool, geleid door de zusters. Het kerkbestuur wilde ook voor jongens bijzonder onderwijs. Al in 1889 was er een aanzet gegeven tot financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs, en was er voor bijzondere scholen al wat subsidie beschikbaar.  Maar de bisschop liet weten dat er niet voldoende broeders voorhanden waren om dit in Gilze te verzorgen. Hij drong erop aan dit met lekenonderwijzers te realiseren. Daarop besloten kerk- en gemeentebestuur een bijzondere school op te richten. Ze namen aan dat de openbare school zou leeglopen. Het parochiebestuur kocht het bestaande schoolgebouw en bracht er in 1920 de rooms-katholieke bijzondere jongensschool, toegewijd aan het Heilige Hart van Jezus in onder. Daarmee kwam een einde aan het openbaar onderwijs in Gilze. Pas in 1981 zou er weer sprake zijn van een openbare school. Schoolhoofd Jan van den Wildenberg werd ondernemer en ging in de dorpspolitiek. Van de overige leerkrachten was juffrouw Pita Raaijmakers de enige die de overstap naar de bijzondere school maakte.