Terug naaar Tijdmachine

1929

Meester Van Rie aangesteld als hoofdonderwijzer in Rijen

Meester F.H. van Rie werd op 1 augustus 1929 hoofdonderwijzer van de RK Jongensschool in Rijen. Hij zou er 37 jaar blijven. Zelf vergeleek hij zijn loopbaan met de Tour de France: hij had met bergen en dalen van doen.
Zo ging op Dolle Dinsdag (september 1944) de school in vlammen op. Een noodschool aan de Kloosterstraat deed dienst tot 1951. Toen kwam aan het Marktveld (nu Burgemeester Sweensplein) de twaalfklassige Pius X-school (nu De Brakken).
Meester Van Rie had van 1929 tot 1951 zitting in de Commissie tot Wering van Schoolverzuim en leidde ook een poos (tot juni 1942) de avondschool voor jongens. Hij gaf zelf Nederlandse taal en Lezen.
Bij zijn afscheid in 1966 werd hij getypeerd als een man met een sterk karakter en een goed inzicht; een leerkracht die met hart en ziel voor de jeugd in de weer was en bij wie de vorming van jonge onderwijzers in goede handen was.