Terug naaar Tijdmachine

1954

Van Helsdingenschool opent met een uniek concept

De oprichting van de Van Helsdingenschool in Rijen in 1954 gebeurde volgens een uniek concept:  rooms-katholiek en protestants-christelijk onderwijs onder één dak. De school was bedoeld voor kinderen van beroepsmilitairen van alle gezindten van de vliegbasis. De zesklassige school had twee toegangen in de Saksen Weimarstraat. Drie klaslokalen voor het katholieke en drie voor het protestantse deel. De kinderen waren eerst nog ruim twee maanden op de vliegbasis naar school gegaan.
In 1963 kwamen er twee lokalen bij, voor beide scholen één. In 1972 kwamen er twee noodlokalen voor katholieke klassen.
Tot 1975 werkten beide scholen volgens dit concept in goed overleg naast elkaar. Daarna gingen ze afzonderlijk verder. Het gebouw voldeed niet meer aan de eisen van de tijd. Het protestants-christelijk deel ging aan de Mgr. Nolensstraat als PC Basisschool De Vijf Eiken verder en het katholieke deel als  RK Basisschool De Spie in het gerenoveerde ‘oude’ gebouw.
Hoofden van scholen:
PC Van Helsdingenschool:
1954-1958        P.A. Voorsluijs
1958-1986        M. Voorbach
RK Van Helsdingenschool:
1954-1956        J. Raeymakers
1956-1959        J. van Coenen
1959-1963        A. Simonse
1963-1992        L.J. van de Bleek