Terug naaar Tijdmachine

1665

Doortrekkende troepen geven overlast

In de dorpsrekeningen van 1665 en 1666 staat dat er veel doortrekkende troepen waren in deze jaren. Deze troepen ‘teren op den boer’ ofwel zij plunderden de boeren in onze dorpen.