Terug naaar Tijdmachine

1715

Regio onveilig door ontslagen huurlingen

Na de Spaanse Successieoorlog (1701-1714) zwierven er ook in deze regio veel ontslagen huurlingen rond. Omdat deze grote troepen zwervende militairen het platteland onveilig maakten, gaf de landelijke overheid in 1715 opdracht om iedere nacht een wacht van vier personen te laten waken en patrouilleren. Uit de plaatselijke bevolking werden rotmeesters en een capitein aangesteld. Deze onveilige situatie duurde enkele jaren voort, want nog in 1718 kregen de dorpen de opdracht: ‘in alle gehuchten moet worden gewaakt met een wacht van vier man. Te passen op de bedelaars, dezelve te verdrijven en weg te jagen’.