Terug naaar Tijdmachine

1801

Oorlogskosten niet opgelegd

De bevolking van Gilze en Rijen kreeg in 1801 geen betalingen van oorlogskosten opgelegd, omdat ‘de ingezetenen dezer gemeente twee jaren achter elkander zoo door de vorst als droogte imposante schade in hunne granen en andere gewassen hebben geleden, zoo deselve niet instaat zijn om hunne lasten te dragen’.