Terug naaar Tijdmachine

1809

Levering van militairen aan Franse legers

In 1809 moest Gilze en Rijen militairen leveren aan de Franse krijgsmacht. Er werden vrijwilligers gevraagd.